bastan sona html dersleri arşivleri – AskKenti

HTML DERSLERİ HTML, web sayfası dizayn dilidir. İngilizce açılmış biçimi: Hyper Text Markup Language (yani ...