html dersleri | AskKenti

html dersleri

HTML DERSLERİ HTML, web sayfası dizayn dilidir. İngilizce açılmış biçimi: Hyper Text Markup Language (yani ...