html ye giriş | AskKenti

html ye giriş

HTML DERSLERİ HTML, web sayfası dizayn dilidir. İngilizce açılmış biçimi: Hyper Text Markup Language (yani ...